Tiskárna Helbich

2019
Adolf Rossi

Rok 2019 je věnován dílu úspěšného brněnského fotografa Adolfa Rossiho (1920 - 2000), který přestože generačně patřil k brněnské fotografické scéně padesátých a šedesátých let 20. století, sám sebe považoval spíše za solitéra. Netradiční pojetí kalendáře ponechává volnou ruku v užití tradičního artefaktu, kde stále zbývá dost prostoru pro další možnosti zpracování a pojetí. Nechte se překvapit!
Kalendář připravili Lukáš Bártl (koncept, texty), Petr Cabalka (grafické řešení) a Robert Helbich (technické řešení).