Tiskárna Helbich

2019
Adolf Rossi

Rok 2019 je věnován dílu úspěšného brněnského fotografa Adolfa Rossiho (1920 - 2000), který přestože generačně patřil k brněnské fotografické scéně padesátých a šedesátých let 20. století, sám sebe považoval spíše za solitéra. Netradiční pojetí kalendáře ponechává volnou ruku v užití tradičního artefaktu, kde stále zbývá dost prostoru pro další možnosti zpracování a pojetí. 
Kalendář připravili Lukáš Bártl (koncept, texty), Petr Cabalka (grafické řešení) a Robert Helbich (technické řešení).
 
Kalendář získal 1. místo v kategorii DESIGN, 2. místo v kategorii FOTOGRAFIE v soutěži Kalendář roku 2019.
http://kalendarroku2019.cz/vysledky
 
O díle a životě fotografa vyšla v nakladatelství BOOKS&PIPES PUBLISHING monografie Fotograf Adolf Rossi.
https://www.bpublish.cz/fotograf-adolf-rossi