Tiskárna Helbich

2018
KOH

Rok 2018 je ve znamení nestora brněnské fotografie K. O. Hrubého a jeho dosud nepublikovaných fotografií v přímé grafické úpravě Petra Cabalky. K příležitosti výstavy celoživotního díla nestora brněnské fotografie K. O. Hrubého se letos podařilo vydat exkluzivní kalendář dosud nepublikovaných fotografií ze autorova soukromého archívu. Tvorba Karla Otto Hrubého je prezentována na výstavě Karel Otto Hrubý - fotograf, pedagog, teoretik, kterou pořádá do 4. března 2018 Dům umění města Brna. K výstavě vyšla stejnojmenná publikace.